Home
Stichting Woudsend anno 1816 - in lquidatie

De Stichting Woudsend beëindigt haar activiteiten. Lopende aanvragen worden in 2017 afgewikkeld.

Er worden geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen.

De Stichting Woudsend Anno 1816 beeïndigt haar activiteiten. De stichting heeft vanaf 2004 donaties verstrekt aan organisaties en instellingen die zich zonder winstoogmerk inzetten voor maatschappelijke projecten in de doelgroepen: Kunst en Cultuur, Zorg en Welzijn en Natuur en Milieu.

De stichting heeft hiermee een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan het bevorderen of verbeteren van het maatschappelijk welzijn of welvaren in Nederland en in het bijzonder  de regio rond Woudsend, de voormalige gemeente Wymbritseradiel en Friesland.

Bij het toekennen van donaties werd mede gelet worden op de agrarische achtergrond van de stichting.

Een lijst van de ondersteunde projecten kunt u vinden onder: projecten.

Een financieel verslag vindt u onder downloads.