Home arrow Doelgroepen
Doelgroepen

De Stichting Woudsend Anno 1816 ondersteunde velerlei aanvragen en projecten op het gebied van:

  • Kunst en Cultuur
  • Natuur en Milieu
  • Zorg en Welzijn

Doelgroep Kunst en Cultuur

Activiteiten op het gebied van Kunst en Cultuur vervullen een belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen. Deelname daaraan draagt niet alleen bij tot meer kennis, maar ook tot versterking van de identiteit en het gevoel van eigenwaarde. Kunst en Cultuur zijn brede begrippen. Speciale aandacht van de stichting gaat uit naar initiatieven gericht op behoud en borging naar de toekomst van kunst en cultuur. Aspecten als regionale promotie en een actieve betrokkenheid van inwoners van de regio vormen bijkomende criteria.

Doelgroep Natuur en Milieu

De stichting wil ten aanzien van de doelgroep Natuur en Milieu bijdragen aan een verdere bewustwording. Dergelijke projecten moeten gericht zijn op een duurzame samenleving waarin milieu, natuur en landschap zorgvuldig en met respect worden behandeld. Dit wil zij bereiken door projecten te ondersteunen die de inwoners van een regio actief en passief betrekken bij de bevordering in deze zin van natuur en het milieu.

Doelgroep Zorg en Welzijn

De aandacht voor Zorg en Welzijn richt zich met name op specifieke groepen die extra aandacht nodig hebben. De stichting wil initiatieven stimuleren die de zelfredzaamheid van mensen in het algemeen en van deze groepen in het bijzonder, bevorderen. Projecten op het terrein van zelfstandigheid, volwaardige participatie, sociale cohesie om vervreemding en vereenzaming te voorkomen verdienen de speciale aandacht van de stichting.