Home arrow Introductie
Introductie

Regionale binding

In 1816 werd de Onderlinge brandwaarborgmaatschappij Woudsend Anno 1816 opgericht in de dorpsherberg, het “Heeren Logement” te Woudsend. De bestuurders van het eerste uur waren allen Woudsenders aangevoerd door de schout – burgemeester – van Woudsend, de heer S.S. Sybes. Dat er juist in Woudsend een verzekeringsmaatschappij werd opgericht was minder vreemd dan het lijkt. In de 18e eeuw was er al een Onderlinge Assurantiesociëteit voor Schippers en Reeders actief in Woudsend. Sindsdien, tot de opheffing in december 2004, zijn de leden van de Onderlinge steeds bediend vanuit het dorp Woudsend.

Agrarische achtergrond 

De stichting is in 2004 voortgekomen uit de in dat jaar gestopte Onderlinge schadeverzekeringmaatschappij Woudsend Anno 1816. Opgericht in 1816 te Woudsend heeft de Onderlinge zich steeds gericht op het verzekeren van agrarische opstallen. In 2004 werd de agrarische brandportefeuille overgedragen aan Woudsend Verzekeringen. Woudsend Verzekeringen is inmiddels opgegaan in ASR Nederland en de vestiging in Woudsend is gesloten.

Maatschappelijk welzijn en welvaren

De oprichting van onderlinge verzekeringsmaatschappijen heeft er voor gezorgd dat velen behoed werden voor de veelal desastreuze gevolgen van een brand. Er was geen winstoogmerk en alles was er op gericht de belangen van de verzekerde leden zo goed mogelijk te behartigen. Men mag gerust stellen dat de oprichters destijds het maatschappelijk welzijn en welvaren van haar leden belangrijk vonden. De stichting bouwt voort op deze idealen.

Beëindiging

Al bij het oprichten van de stichting werd besloten om de stichting per 31 december 2016 te beëindigen. In het jaar 1816 werd de onderlinge verzekeringsmaatschappij opgericht en tweehonderd jaar later verdwijnt ook de nagedachtenis aan dit pareltje in de verzekeringswereld.