Home arrow Projecten
Projecten PDF Afdrukken E-mail

De Stichting Woudsend Anno 1816 ondersteunde (een of meerdere keren) de volgende projecten: 

St. De Palingaak
St. Iepenloftspul Heech
Fierljep feriening (NK)
NNO Pieter Roelof concerten
Dorpsbelangen Woudsend
St. Sake speelt
Samenwerkende muziekdocenten (muziekdagen Orvelte)
Theatergroep Sult
SKS tent via SKG (Grou)
Kinderdagcentrum It Mearke (jubileum)
Aebelina Skûtsje
Tresoar, Boek met geschiedkundige kaarten
St. De Palingaak 2de termijn
Bond van Friese Vogelwachten
Molen de Korenaar
Leeuwarder Bach vereniging
St. Gehandicapten Grou
Begrafenisvereniging Koudum
Nut Gorredijk
St. Parochie St. Vitus (reconstructie muurschilderingen)
Nije Trijne / Intermezzo
St. De Spylder
Noord Nederlands Orkest 2de termijn
Fries Museum / Pier Pander
It Fryske Boek (boekenfeest)
Revalidatie Friesland
Berne iepenloftspul
Sudwal Warten
Griene Nest
Internationale orgeldagen Workum
St. Workum1100 Foarut
Fryske Gea i.z. Lânbou Museum
Philadelphia Zorg Friesland
Concours Hippique Rijs Slotshow
St. De Blauwe Toer
Jeugd Symphonie Orkest Drenthe
Concours Hippique Sulveren Swiepe
St. Livius Iepenloftspul
St. Oudheidskamer De Grusert
Landschapsbeheer Friesland TV serie
Obe Postma congres
Kaatsvereniging Meiinoar Ien
Souldada Concert en CD
LHV Levwerd wandelroute
Friese Encyclopedie
Boerderijen stichting Fryslân (boek)
Staten en Stinzen
Keunstwurk Boek Na oorlogse kunst
Iepenloftspul Jorwert
Oud Lemmer: boek over historie Turfland
Slauerhoff  poëzie prijsvraag voor jongeren
St. Muziekdocenten: Muziekdagen Orvelte 2008
Natuurmuseum Fryslân , Telling Ransuilen
Sake speelt
Museum Kerkelijke kunst; Bijbeltegel collectie
St. De Palingaak (derde termijn)
St. Nooitgedagt IJlst, Boek
St. Landschapsbeheer Friesland,  Boek Landschapslezen
Slachtemarathon, culturele manifestaties
NNO, Lord of the Rings
Aldfaers Erf Route; dierenverblijf
St. Breinroer; toneelvoorstelling Turf
Bildtse Aardappelweken; Europees Jaar van de aardappel 2008
Warkums Erfskip, Waaggebouw, Scheepvaart- en handelopstelling
Keunstwurk , Theatervoorstelling Bombay
Museum Hannemahuis, audiotour en 'kunsthandel'
Aebelina Skûtsje , 2de termijn
Lemster Skûtsje; boek 50 jarig jubileum
St. Spanga, Opvoering Donna Giovanni in half open tent
Intermezzo, aanvulling tekort Nije Trijne schuilschuur
De Steenklip, restaureren grafstenen Tromp
Teatergroep Sult, Rhinoseros
Fryske Akademy,  dissertatie Nijdam
St.. Iepenloftspul Jorwert,  voorstelling Op dyn wjukken
Beeldenpark Vijversburg, educatief programma
Concours Hippique, Sulveren Swiepe
Eendracht Maakt Macht, 110 jubileum, compositie
Stichting FCDS, toegankelijkheid Musea
Keunstwurk, project Vertigo
Nieuw Begin
St. It Ouster Trijega, voorstelling Magyske Fane
Dierenambulance Leeuwarden e.o.
Tresoar Sont-tol registers (REDS en REFS)
AFRON, foto project en data bank
Nut van 't Algemeen Franeker, jubileumboek
Zeilvaart College Workum, Strontrace
Circus De Kleine Wereld, voorstelling met gehandicapten
Fier Fryslân, opvang voor meisjes.
St. Nieuwesteeg Vijf, Grutterswinkel
Centrum voor de Kunsten, Mattéus Passy
GGZ Friesland, werkplaatsinrichting: 
It Griene Nest, Educatieproject Roodbonte
Debating-club Leeuwarden, Uitgave boek met stellingen
Museum Martena, Tentoonstelling Hessel van Martena
Iepenoftspul Jorwert, openluchttheater 2009
Houten Skûtsje (derde termijn)
Palingaak, aanvullend project stagiairs
t Nut Franeker, aanvulling voor tentoonstelling in Martena
Rotary Doctors Nederland, uitzending Friese arts
St. Spanga, Opvoering Donna Giovanni in half open tent
Iepenloftspul Burgum
Les Rigolaux, Musical It sil heve, een Elfstedentocht
Jopie Huisman Museum, Upgrading onderdeel Studiowerk
Karmel Kerk; Gedenkteken Tromp
Belvedère , Website en Boele Bregman project
Leeuwarder Bachvereniging
Aqua Zoo, Homo Ludens 2009
Bouwbedrijf De Vries; monument Grafstenen Tromp
Historia Snekensis, geschiedenis van Sneek
Palingklipper, m.n. opknappen.
St. De Mik Autisten dagcentrum
Orkest JSOD, jubileum concert
Tresoar Friese Encyclopedie, eerste termijn
Limor,  Crisisopvang in Leeuwarden
Jeugdtheater Pimpel, Sjakie en de Chocoladefabriek
Sult, het Heksershol
Woudagemaal, Bezoekerscentrum, eerste termijn
Concours Hippique Rijs
Fries Museum, GLM Martijn Engelbrecht
Stichting Miks Welzijnsorganisatie, Jeugdvakantiedagen
Skûtsje museum, Schiphuis voor Aebelina
Foar de Neiteam, boek over Skûtsjeshistorie
Zeilvaart College Workum, Strontrace
Leeuwarder Bachvereniging, december-concert
Historische Kring Woudsend, opzet en presentatie archief
Tresoar Sont-tol registers, tweede termijn
Stichting Fjouwer F.  ,  De Dolende Spanjool
Keramiek Museum Princessehof, Chinees porselein
Stichting Appassionato, klassieke concerten
Fries Scheepvaart Museum, Kindermuseum en Audiotours
Iepenloftspul Burgum  opvoering Simmer fan '45
St. Jeugdhulp Friesland,  Voorziening voor jongeren
Nautische Vereniging Oude Reddings Glorie
Tresoar, Boek Leven en Werk van Mw. Veder Smit
Fries Museum, Vikingring
Keunstwurk, Dag van de Amateurkunst 2010
Iepenloftspul Jelsum,  opvoering bij Dekemastate
St.Houten Bok IJlst,  Houten Bok
Fries kamerorkest
Boerderij Kleurrijk, inrichting buitengebied
Manege Onder de Linde, voorzieningen voor gehandicapten
Kunstkring Gaasterland, Kunstmarkt 22 mei
Stichting Markant,  educatieve projecten
Museum Opsterland, multimediale presentaties
Biography Dr. W.A. Visser 't Hooft
Plaatselijk Belang Tynje, Jubileum Musical Jesus Christ Superstar.
St. School en Kunst, Babar
St. Kornwerderzand, Invoering Audiotour
Beeldenstad Workum, opzet Atelier aan de Merk
SSMNN Muziekdagen Orvelte
St. Alve Marren, Cultuur onderdelen
Vocaal Ensemble Leeuwarden,  Concerten 29 en 30 mei
Friese Schaatsmuseum, boek over kortebaan schaatsen
Toanielfederaasje 8-Karspelen
St. Mitselwier,  Iepenloftspul De Hear fan Ocksefurd
NNO, Pieter Roelf Jeugdconcert 2010 'Noottocht
Stichting Artes in Media, Project 'De Wonderjaren'
St. Zwolsman Scheepstimmerwerf,  Cultuureducatie en voorlichting
1010 Knappe Koppen, Concert en Kenniskwis voor schoolkinderen
St. Martini Schoolkoor Sneek,  Jubileumconcert
Museum Warkums Erfskip, Tentoonstelling Skries
Histoarysk Wurkferban Gaasterlân,  Tentoonstelling Van Swinderen
SIW Vrijwilligers projecten, project Oudemirdum
Iepenloftspul Jorwert
De Blaue Toer,  toneelstuk De Bruiloftsgasten.
Teatergroep SULT,  productie OARS
Muziekvereniging Euphonia Wommels, dubbelconcert 20/21 november
Griene Sjippe, toneelstuk Ferdwaald
Jopie Huisman, kunstwerk De Schoen
Hanzehogeschool Groningen; Groeten uit mijn Wereld
Tresoar Friese Encyclopedie,tweede termijn
Woudagemaal, Bezoekerscentrum, tweede termijn
Concours Hippique, gouden zweep
Tjallinga Hiem, Fotoboek gehandicapte jongeren
Centrum voor de kunsten, Umoja
Tresoar, Fryslân lêst syn Toppers
Kamerkoor Con Amore Musica, Frysk Requiem
De Arke, Opvoering Theatervoorstelling Pake Sytse
Staatsbosbeheer, Boek over cultuurhistorisch perspectief
Sint Odulphusparochie, conservering schilderingen Jacob Ykema
St. Haydn Muziek Festival, uitvoering 2010
Miks Welzijn, vakantiedagen 2010
It Lijsket, tuinaanleg Woonboerderij
Talant,  Nieuw Passiflora
Filmtheater Workum, apparatuur en publiciteit
Vrienden van de Kameleon, kinderboekendag Terherne
St. Melior; Pilot van een begeleidingstraject reintegratie.
Federatie van Muziek en Zangverenigingen, Hafabra concert FEB 2011
Calliope  Concerten,  Pictures in The Smoke
Zeldzame Huisdierrassen, Nationale Dag van het Levend Erfgoed
Plantein, Flecke,  Duofiets
Euphonia Bakhuizen, Mokkebank Festival
Fryske Akademy,  Congres Euralex
MSVN afd Friesland, Najaarsbijeenkomst patienten
Tresoar Sont-tol registers, derde termijn 
Fries Scheepvaart Museum, Kindermuseum en Audiotours ,2de termijn
Theamus, Nieuw Atlantis cultuur en Natuurproject
Sun Friesland, Startkosten en extra uitgaven eerste jaar.
Oratoriumkoor COV,  The Messiah
Leeuwarder Bach Vereniging, Kerstconcert 2010
IJsvereniging Lemmer, 150 jarig jubilemboek over historie
It Nije Ensemble, Masterclass voor jonge componisten
Film in Friesland,  noordelijk filmfestival 2010
Keunstwurk, 10 stekjes in NO Friesland
Vereniging Zeilvracht, Trackers voor de Strontrace
Noorderbrug Friesland,  Voorzieningen voor diverse vestigingen
Verhalenfestival Balk, festival 2010
Ipenloftspul Burgum.  Productie 2011: Bloedbân
IJstijdenmuseum Buitenpost,  Passie voor de Zwerfsteen
Koorproject Opus, Uitvoeroing van koorproject Opus 5
Apart Wonen Harlingen,   inrichting kleinschalig wonen
Clownerie en Minicircus voor de Jeugd,  Trainingsmiddelen
Vocaal Ensemble Cantatrix,  Johannes Passie
Ypsilon,   toneelstuk De Vlieg (opnieuw betaald 1-3-11)
St. Jazz in F,   Workshops en presentaties
Fryske Akademy, Symposium Steden,Scheepvaart, en Sontvaart
Kunstkring Gaasterland,  Kunstmarkt en PLeinair
Afûk, Muzikale TOMKE voorstelling
Netwerk Streekarchief ZWF,  Histoarik Festival Sudwest
Oudervereniging OBS De Ynset, Kunstproject Rottum
Inter Kerkelijk Zangkoor Ameland,  Paardenkracht 2000
Taptoe Stiens, Taptoe 2011
Lentis (GGZ), project Fool Color Media Filmtheater
Fryslân Ferbynt, a global happening
Gertrudiskerk,  restauratie Cartouche
Centrum Tumba,  Sencity doven en slechthorenden
Doarpstun Snakkerburen,  Iepenloftspul It Kersehof
Centrum Film in Friesland, Sneker Filmwinter
Manege Onder de Linde, aanvulling voor voorzieningen gehandicapten
Tof Media,  Filmeducatieproject Vroeger Dichtbij
St. De Paupers,  Muziektheater Ald Izer
St. Noordelijk Koorfestival, 20-23 oktober 2010
Stichting Zienn, diverse voorzieningen in de noodopvang
Palet, dakterras voor dementerenden
Shantykoor Bakhusterheech Sjongers,  Festival mei 2011
De Friesche IJsbond,   Jubileum boek geschiedenis
Warkums Erfskip,  Tentoonstelling Historie Workum
It Fryske Gea,  Doe en Beleeftuin bij de Wiidpleats
Palet, Belevingstuin Stiens
Boppeseal Movies Wergea,  De Merkeblues
De Klinker,  Wunder Ut'e Walden
Soli Brass, Conductor Summer School
Jeugdhulp Friesland, voorzieningen  dagbehandeling gehandicapten
SIW,  Vrijwilligersproject Twijzel
Koepelkerk Witmarsum, Fotoboekje
Hof en Hiem, Zorggroep Suderigge, Winkeltje voor clienten
Stichting Molkwar 200, Iepenloftspul Fisk
SZH, Nationale Dag van het Levend Erfgoed 2011
Dorpsbelang Himpem Tearns, Kruiken op de Terp
SOS Dolfijn,  opzet werving educatie en communicatie
Zeeverkenners De Geuzen, werfbeurt MS Cornelia
Woudagemaal, Bezoekerscentrum (nog 1 termijn 2011)
Stuyvesant 400, voorbereiding herdenking
St. Historische Kring Woudsend, herinneringsboek
Calliope Concerten,  Draaf Foekje Draaf
De Boadskipper,  Manifestatie met oude schepen.
Jopie Huisman Jubileum expositie,  boek over Jopie
Appassionata,  13 klassieke concerten, incl jeugd
Kunst Achter de Ramen,  Kunst in een straat in Harlingen
Oratoriumkoor COV Heerenveen,  concert weeshuizen 13 november
Tresoar Friese Encyclopedie, derde termijn 2011
Fries Scheepvaart Museum, Kindermuseum en Audiotours (nog 1 termijn)
Sult, Opvoering Redbad
Concours Hippique (laatste zweep 2011)
Rk Parochie, restauratie monumentaal Kerkorgel
Gerben Rijpma Stichting, evenement rond Gerben
Operakoor Amadeus, opvoering Nabucco
Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog, Lustrum 2011
Trajectum, werkruimtes voor gehandicapten
Timpaan Welzijn Achtkarspelen, Theateraravaan 2011
Leeuwarder Bach vereniging, kerst concert
St. Behoud Oudste Reddingboot ter Wereld, restauratie Brandaris
De Passiewaard , Inrichting dagopvang voor gehandicapten
Ried fan Fryske Beweging,  Fan Kneppelje naar Keppelje
St Alde Fryske Tsjerken, 1ste termijn
Skûtsje Van der Meulen,  boek over 100 jaar
Fryslân Unlimited,  De Eet- en Weetfabriek
Stichting Draaisma's Werf,  opstartsubsidie
Museum Opsterlan,  Vitrines en AV-apparatuur
Toneelvereniging Vriendenkring Feanwalden, Ja Zuster Nee Zuster
Zorgboerderij Boerenblij, Duofiets
Iepenloftspul Harkema, opvoering Simke
Stichting 754, Bonifatius de Musical
Tresoar, Academia van Vrieslant, Franeker
NNO, Pieter Roelf jeugdconcert 2011
Martini Koorschool Sneek
Vocaal Ensemble Cantatrix, Die Warheit und das Leben
WK Kaatsen 2012, 
Calliope Concerten, Uitvoering Fortissimo
Vocaal Ensemble Leeuwarden, uitvoering concerten
Revalidatie Friesland, Lokomat
Stichting Weerbaarheid, Weerbaarheidstrainingen
Nationale Herdenking Joure,  herdenking 2012
Heempark Heech, Bijenstal
Con Amore Musica,  Passion Von Herzogenberg
Taptoe Stiens, uitvoering 2012
De Groeten, Zeikwijven en Kakmadammen
St, AAIPOP,  Concerten, tentoonstelling, kader 25 jarig jubileum
SKKN, Ontsluiting religieus Erfgoed
Koorproject Opus,  Het Hovlandproject
Stichting BUOG,  Voorstelling Ekomanie
St. Packhuys Zorgbeheer,  Het Sailhus
Nij Claeerbergen Plantein, vervanging biljarttafels opvangcentrum
Historische Vereniging Aed Levwerd, DVD en Stadswandeling Oude Ambacht.
Kunstkring Gaasterland,  kunstmarkt te Balk
Internationaal Kamermuzziekfestival Schiermonnikoog, broedplaats talent
Nationaal Vlecht museum, Activiteiten 100 jarig bestaan
Dorpsbelang Warns, Laaxum 100 jaar
Fryske Harlekijn, De dag van Bach voor scholen
Lentis, Foolcolor Media, filmproject over Depressie
Centrum voor Film in Friesland, voorzieningen in Filmhuis
Heidenskip,  Feint van twa masters
Skearnegoutum,  De Dream
Fries Kamerorkest, Bijzonder ontmoetingen
St. tot Behoud van Immaterieel Erfgoed Hindeloopen
Lokaasje Teater Blauhûs, It Deiboek
Brandaris, aanvulling voor motoren van het schip
Timpaan; DeTheaterweek
It Jouster Trijegea,  openluchtspel Teatske
Iepenloftspul Bantegea,  Opvoering in de Koepeinse Rietkraag
Aald Hielpen, 100 jarig jubileum
Dorpsbelangen Woudsend, diverse maatschappelijke projecten
Les Rigolaux,  Don Qijote de la Mancha
Warfums Erfskip,  Touch screen zuil
Spoonk, uitvoering Snorro
CMV Oranje Bolsward, Muziekinstrumenten voor kinderen
Dolci, UIT! 2012
Sociaal Cultureel Centrum Ien en Mien,   Kunstroute okt 2012
Het Filmverhaal,  De Stenen Man Suite
Nederlandse Kring van Beeldhouwers, tentoonstelling Narcissus
St. De Staverse Jol. Restauratie antieke Jol
De Spylder, Jubileum 10 jaar Spylder
Muziektheater Langweer,  Iepenloftspul aan de Langweerder Wielen
Stichting Breinroer,  Theatervoorstellin It Beslut
Excelsior Schraard,  Concours en Masterclass
Chr. Muziekvereniging Euphonia Wommels, Instrumenten
Frysk Lanboumuseum,  Ontwikkeling van de georganiseerde Landbouw
St. De Jonge Trijntje. Restauratie oud Skûtsje 
St. Paal 16,  De Gouden Sil
Leeuwarder Kamerkoor,  Concert Canto de la Sibila
Iepenloftspul Donkerbroek, uitvoering van Freonskip, leafde en bruorskip
St ter Beschrijving van de geschiedenis van Harlingen
St Alde Fryske Tsjerken, 2de termijn van 4
Popkoor First Beat, Lustrumconcert
De Gele Diamant,  Workshop verstandelijk gehandicapten
Tonielferiening Op Nij Foriene, Toneel project Oud en Jong
J&M Teaterwurk,  Oarlochstriennen
St Internationaal Dansfestival Burgum,  12de dansfestival
Vocaal Ensemble Cantatrix,  Mattheus Passion
Toonkunstkoor Concordia, Messiah van Handel
Museum Martena, Eise Eisinga onder de professoren
St. Pier 21,  De Emigrant
Groninger Instituut voor Archeoloie, Zodenhuis Barradeel
Huygens Vocaal Ensemble, Concerten in Groningen en Heerenveen
St School en Kunst,  Fjouwer Dappere Muskes
Probe, Uitvoering Dochsto it Ljocht ut
St. Taptoe Stiens,  Taptoe 2013
Landschapsbeheer Friesland,  De Blauwe Flits
Zwolsmans Scheepstimmerwerf, Lord Wanhoop
Luthers Bach Ensemble
St. Verhalen Festival Balk, festival 2012
Sonttolregisters, aanvullende bijdrage voor de digitalisering
Filmhuis Sneek,  Sneker Filmwinter 2013
St. Sport en Transplantatie, World Games in Durban
Mienskipssoarch,  Bijeenkomsten Duet voor autisme
Oratoriumkoor COV Heerenveen, Concert Mozart op 4 mei
Fryske Feriniging fan Einekoerflechters, opstart kosten
Con Amore Musica,  concerten 20 en 21 april
Nationaal Symfonisch Kamerorkest Naska, concert 21-12-12
Luthers Bach Ensemble Groningen, Concert Bolsward
Pan Teater Sneek,  Iepenloftspul t.g.v. 100 jarig bestaan
Koorproject Opus,  muziektheater stuk Opus 7
Internationaal Kamermuziekfestival, masterclasses
St. Beheer Fries Museum,  aanschaf Bloempiramides van Tichelaar
Fries Museum, Voorbereiding tentoonstelling Hindeloopen
Vereniging Dorpsbelang Koudum,  Boek voor 100 jarig jubileum
Hannemahuis,  Tentoonsteling Rembradt excellent etser
CMV Eendracht Maakt Macht Oudega,  muziekinstrumenten voor educatie
Taptoe Drogeham
Wopke Eekhof Stichting, Het Verhaal van Leeuwarden
Fier Fryslan,  Inrichtingskosten opvangscentrum De Garaasje 
Jazz in F,  My voice in Jazz masterclass
IJstijden museum Buitenpost, Educatief centrum
St. Nationale Herdenking Joure, Er reed een trein naar Sobibor
Nij Begin, opstartkosten nieuwe woonvorm gehandicapten
Boerderijenstichting Fryslân, Jaar van de boerderij
St. NSG Fryslân, Friese Dansdag met gehandicapten
Kom maar Op,  uitvoering Sil de Jutter
BUOG,  Leaver dea as Slaef
Princessehof , Ming mysterie
Jopie Huisman Museum,  Film van Jopie
SIDT, Iepenloftspul De Piratewiven
Dolci,  !Uit festival 2013
Trio Carino, Uitvoering Esperienza
Iepenloftspul Wergea, Uitvoering Sywart
Toonkunstkoor Heerenveen, Koningsconcert
Stichting Museum  Drachten, Turfrace met Skutsjes
Soli Brass,  Conductor Summer School
Plantein , Ielanen , aanschaf Duofiets
Afron,  Boerengeriefhout
Muziekvereniging Joost Wiersma, deelname WMC te Kerkrade
Appassionata, Concerten
BUOG, Leeghwater
Titus Brandsma Museum, Exposite van Bolswert naar Antwerpen
Debatingclub Leeuwarden , jubileumboekje
Fraeylemaborg, Openluchtspelen Slochteren
Operakoor Amadeus, Opera Macbeth
BUOG, muziekheater Brandemar
Noorderbeeld, Wad en Design festival
Kinderkoor TOV, Jubileumfestival
Gerben Rypma Stichting
Fries Scheepvaart Museum,  Jaarboek 2013 in kleur
Interkerkelijk Streekkoor, jubileumconcert
Museum Joure, herinrichting presentatie
CMV It Heidenskip, Concours Kerkrade
St. Orgelconcerten Grote Kerk Leeuwarden, Hindemith Poulenc Festival
Con Amore Musica,  concerten 29 en 30 maart 2014
Vereniging Warkums Erfskip,  Boekje Workums stenen archief
Stichting NNTTM, inrichting Museum Zuidbroek
Visserijvereniging Workum,  Jubileumboek visserijdagen
CMV Wubbenus Jacobs,  aanschaf nieuwe muziekinstrumenten
Keunstwurk, Kunstbende
Noordelijk Koorfestival, Immortal Britten
Oog van de Dag, Uitvoering Mata Hari
Zeilvaartcollege Workum, activiteiten 40 jaar jubileum
Collegium Vocale Fryslân, Musica Italiana
Skoar, koor met kinderen met een handicap
Passiewaard, open dagen nov 2013
Toonkunstkoor Heerenveen, Le Roi David
Muzekvereniging Euphonia Bakhuizen, Mokkebankfestival
Woonvorm De Burcht,  inrichting gemeenschappelijke ruimtes
Historische Kring Woudsend; verwerving schilderij Ydema zicht op Woudsend
Landschapsbeheer Friesland, Friese Waterlinie in Actie
Salonorkest Sinnema,  jubileumconcert
Vocaal Ensemble Bonifatius, concert en masterclass
Muzekvereniging EMM, jubileum concert
Toneelvereniging Advendo Winsum,  Sinteklaze Mearke
St. Flauto Nuovo Friesland,  concert en masterclass
Asteriks,  Welcome to the Village
Gysbert Japicxhûs
St. De Poppestien,  Juster is Fuort
St. Different Voices,  Op avontuur met Johan Sebastiaan
Kunstkring Gaasterland, activiteiten 2014
Theamus, Dorp van de Verbeelding
Dorpsbelangen Folsgare, Wynkreft 25
Film in Friesland, Noordelijk Film Festival
Organum Frisicum, Opening Fries Orgelseizoen
Histoarysk Wurkferban Gaasterlan, Expositie Wyldemerk
Leeuwarder Kamerkoor, concerten rond Byrd en Tallis
St. Skûtsje Klaas van der Meulen, tuigage en zwaarden
Natuurmuseum Fryslân, De Grote Grutto Expositie
Muzykf Joost Wiersma, voorjaarsconcert
Joseph Wresenski Cultuur Stichting, De Omdenkers met gehandicapten
Stichting Klinker, Swart Langstme (was afgelegd, alsnog uitbetaald)
Theaterkoor Animato,  Mysterie in de Oriënt Express
It Damshus, Multimediale presentatie
Mar en Klif,  actie met Groen Doen
CMV Oranje Bolsward, Instrumenten voor jeugd
Historisch Ver Aed Levwerd, Verhalenproject voor wandelroute
City Jam Leeuwarden, Festival 2014
Taptoe Drogeham, Taptoe juni 2014
Nationale Herdenking Joure,  Joodse kinderen in Kamp Vught
Kunstkring Hardegarijp, Aanschaf stoelen voor concerten
Filmhuis Sneek, Filmwinter 2014
Jeugdhulp Friesland, Gebarentaal MOD Drachten
Museum Drachten,  Palet van het Interbellum
Keunstwurk, Reis nei Wad
It Akkrumer Toaniel, openluchtvoorstelling 50 jarig jubileum
Frysk Fanfare Festival, Nederlandse Kampioenschappen
Fanfare Orkest Looft de Heer,  concert 110 jarig jubileum
Friese Milieu Federatie, Boerderij van de Toekomst
Archief Ron Couwenhoven, geschiedenisboek hardrijden Friesland
Hayema State, Duofiets
St. Uit Eigen Beweging,  Interdisciplnaire voorstelling
Muziek aan de Luts,  concerten 10 augustus
Draaisma's Werf Welgelegen,  Taxatie van de werf
St. Theater Zorg en Welzijn,  Stillen
BIS Berne Iepenloft Spul, tent
Kunst Achter de Dijken, Dijk vol Dromen
Hempen Teerns,  Openluchtuitvoering 2014
Internationaal Kamp voor jongere gehandicapten
Special Arts Nederland, Het Andere Gedicht
Museum Hindeloopen, digitalisering scilderijen en website
De Paupers,  Muziektheater Aaltjemeer
Zanggroep De Reinboge, korenfestival
St Alde Fryske Tsjerken, =termijnen 2013 en 2014 samen
Groninger Museum, De vrijheid van de Geest
Groninger Museum, De Koning van Groningen
Collegium Vocale Fryslân, 12 concerten
Luthers Bach Ensemble
Histoarysk Wurkferban, Belgen in Gaasterland
CMV Crescendo Heeg, Jubileumconcert
Fries Project Orkest, Van West Side Story tot Star Trek
De Nederlandse Bach Academie, Educatief poject Bach in Residence
Tresoar,  Tentoonstelling Fries Design
School en Kunst,  Er reed een trein naar Sobibor
Toanielferiening Op Nij Foriene, tribune voor uitvoering Campingvlucht
Raad van Kerken Heerenveen,  De Omdenkers
Peter de Grote Festival, festival 2014
Les Rigolaux, Victor Hugo en Les Miserables
Spoonk, Boiling Frog
Lionsclub De Stadhouder, meezingfestival Avond voor de Voedselbank
Shantyfestival Smallingerland, festival 20 en 27 september
Tsjerkepaed Tsjerkwerd, Iepenloftspul Meagere Marijke
Collegium Vocale Fryslân, Eindpresentatie MDO Jeugd
Appassionata,  Concerten Musica Batavia
Hof en Hiem Suderigge, Duofiets en hulpmotor
Theatergroep Broos, Depressie
Activiteitencommissie Fraeylemaborg, De Debutant
Ubbo Emmius, Noordse Stern (andere oderdelen wachten nog)
Friese Tjottervloot, Schiphuis, Ontvangst en lesruimte
Oudheidkundige Vereniging Warkus Erfskip, boek over geschiedenis
Lemster Mannenkoor, Concert en DVD 50 jarig jubileum
NoorderBeeld, Festival After Sunset Schiermonnikoog
St. Illustere Figuren, donker komische voorstelling rond zelfmoord
CHR, 2 historische kostuums
Liet '91, Festival 2014
Nobilis , inrichting centrum voor grafische kunst
Museum Martena, Pjutten Beukers
110 jaar Dam Jaarsma,  exposities
Uitmarkt Leeuwarden, editie 2014
Pier Feddema Stichting, Uitgave +biografie
J&Mteaterwurk, it Jubileum, boek en DVD
Griene Sjippe, Fryske singer-songwriter festival
Advendo,  Sinteklaze mearke toneel
Meeuw Jeugdtheaterschool, 'n Meeuw van Tsjechov
De Jonge Trijntje, restauratie schip
Toneelvereniging De Stringpraters, Aankleding toneel, licht en geluid
Theaterkoor Animato
Joseph Wresinski, aanvulling De Omdenkers
Leeuwarder Kamerkoor, De mooiste onder de vrouwen
Frija, Zeven keer Hamlet
COV Gloria Deo te drachten, The Dream of Gerontius
Broersma, Theatervoorstelling WILD!
St. Pier 21, De Feteranen
Wad en Design, Workshops en expositie met studenten
Fries Kamerorkest, concert met jonge solisten
Maeykehiem, inrichting woonvoorziening Langweer
Tryater, IIsfoarstin
Advedo, voorstellig LEGO in Leechlan
Bibliotheken Mar en Fean, concert in de serie Fryske Fynsten
Friejam, Jazz jam sessies
Jopie Huisman Museum, Jopie Doodgewoon
Stichting Weerbaarheid, weerbaarheidstrainingen
St. Alde Fryske Tsjerken,  Tentoonstelling Goddelijk Groen
Fries Scheepvaart Museum, De Draaikolk educatief programma
Fryske Blaasakademy, Muzykvirus voor scholen
JDOF, topgroep voorstellingen
Fryske Akademy,  boek met persoonlijke verhalen over agrarisch leven
Stichting 754, Bonifatius de musical
Verhalen Festival Balk, festival 2014
Koperguod, lustrumconcert
Keramiekmuseum Princessehof, Op de thee
Zorgboerderij Boerenblij, aanschaf personenbus
Tresoar met Omrop Fryslân, De Friese Oorlogsjaren
Scheepstimmerwerf De Hoop, infocentrum/ presentatieruimte
Filmhuis Sneek, Sneker Filmwinter 2015
Centrum voor Film in Friesland,  Noordelijk Filmfestival 2014
Museum Drachten, Drie generaties Werkman
Muziekvereniging Nij Libben, instrumenten voor de jeugd
Different Voices,  Op avontuur met Johan S
GGZ Friesland, Samen Yoga
Nationaal Reddingmuseum, herinrichting
Taptoe Drogeham, 2015, derde keer
Nederlandse Bach Academie, Dreifach Bach
Nije Trijne, Decor, techniek en kostuums
Sport en Transplantatie,  World Transplant Games 2015
Havezate Mensinge, boek
Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip, inrichtingsplan
Doarpstun Snakkerbuorren, Iepenloftspul, De Dame Komt
Fanfare Wilhelmina Easterein, Voorjaarsconcert
Smelne's Erfskip,  Jiet van 't Smellingerlanskip
Aed Levwerd, Een Groot Voorleesboek eeuwarden
Zang en Oratoriumvereniging Raalte, Passieconcert in Plaskerk
GGZ Friesland, Een Toleranter Friesland
Gysbert Japicxhus, Website en social media
Nassau en Friesland, Maria Louise jaar 2015
Brassband Greidebrass, aanschaf muziekinstrumenten
Popkoor First Beat, Concert met Vocal Group Basix
Frysk Fanfare Festival , ONFK
Iepenloftspul Bantega, Berg
Kaatsmuseum, inrichting vernieuwd museum
Theater Zorg en Welzijn,  De Firma Zorgbehang
Welmoed Muziekproducties, Vocaal drieluik
Animato, concerten in de Harmonie
4 mei herdenking Workum, estafette
Toanielferiening Op Nij Feriene, Ingeltjes
Keramiekmuseum Princessehof, Breekbaar i.s.m. Tryater
Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum, Leven en werk van Hindrik Bulthuis
Friese Milieu Federatie, Heel Fryslân zoemt
Hof en Hiem, Realisatie Beweegruimte
Dorpsbelang Nijhuizum, Historisch onderzoek
Peter de Grote festival, editie 2015
About Freedom, evenement op Oerol
Internationaal Dansfestival Burgum, editie 2015
Soli Brass , Conductor Summer School, 2015
Fries Museum, Goud uit de middeleeuwen
TheaterINEZiatief, Lale Andersen en Lily Marleen
Hannemahuis, expositie Nederlands Zilver
Fier, Speellocatie blijf van mijn lijf
Iepenloftspul Jorwert
Kunst Achter de Dijken, Kunstproject in Pingjum
GGZ Drenthe, Het zingevingsfestival
Driuwpolle Woudsend, Vernieuwingsproject, opstartsubsidie
Prot. Gemeente Woudsend, Restauratie orgel
Museum Belvedère, tentoonstelling S. de Vries
Amateurkoor, productie Faust
Dorpsbelang BMR, 100 jarig bestaan Odulphus culturele activiteiten
Dorpsbelang BMR, Geschiedenisboek Bakhuizen, Mirns en Rijs
Kornwerderzand Kazematten, herinrichting presentatie
Muziektheater Langweer, Iepenloftspul op de IJsbaan
Fonds Gehandicaptensport, benefiet voor Sailwise
Sport Fryslân, sport voor gehandicapten
Muziekvereniging De Bazuin, toneelstuk 110 jarig bestaan
Iepenloftspul de Harkema, Dunsjende wiis
Immaterieel Erfgoed Hindeloopen, digitalisering schaatscollectie
Noorderbeeld, After Sunset Schiermonnikoog
Cultuur Kwartier Sneek, Kunstbende 2015
Collegium Vocale Fryslân, Lustrum jaar 2015
SOS Dolfijn, Educatieve Roadshow
Tjottervloot, aanvulling i.v.m. verplichtingen aan het clubhuis
Muziekvereniging Eensgezindheid Tjerkwerd, instrumeneten
BIS Berne Iepenloftspul, reclame
Spoonk, Theatervoorstelling in Museum
Tointsje Leech, interieur
Vrienden Thomas Huis Sint Nicolaasga, duofiets
Theatergroep Bint, Out of  the Blues
MV Joost Wiersma,  Herfstconcert te Bergum
Gijsbert Japicxhus, 350ste herdenking
Fries Museum, Breien
ELF, educatieve weekends voor kinderen met een beperking
Plaatselijk belang Terherne, kinderboekendag
CMV Melodia, jubileumconcert
Excelsior Schraard, verder met instrumenten
Bigband Cue,  20 jarig jubileum
Frysk en Frij,  literer Muzykprogramma
Blau Hinder, productie Cleo en Lex
Princessehof, Spiegel van de 20ste eeuw
Omrop Fryslan/Fries Paarden Stamboek, It Swarte Gout
Museum Opsterlan,  200 jaar Nut
Kinderkunst Woudsend, project met schoolkinderen
Nationaal Symfonisch Kamerorkest, Weihnachts Oratorium
Flauto Nuovo, blokfluitconcert en master class
Fraeylemaborg, opvoering Het belang van de Ernst
Nationaal Symfonisch Kamerorkest, Weihnachts Oratorium
Uit Eigen Beweging, Tocht van de Argonauten
Toneelvereniging Avendo, Winsum, Nije Klean van de Kizer
Ver voor terpenonderzoek, terpen onderzoek 100 jaar
Princessehof, Herinrichting beeldmateriaal
Friese Milieu Federatie, Boerderij vd toekomst 2.0
Flauwecult Collectief, Trojaanse Vrouwen
Muziekvereniging Harmonie Weidum, aanschaf muziekinstrumenten
Opera Nije Trijne, Il Mond Delle Luna 2016
Pier 21, Life is Beautiful
Wad en Design, Schipperstruien opnieuw uitgevonden
Oog van de Dag, Nachtvlinder van Tet Rozendal
SIW, State Forestry Twijzel
Frysk Fanfare Festival , ONFK
Nieuw Atlantis, Tijdtafel van Pingjum
CMV Euphonia Wommels, Instrumentenfonds
De Bazuin, Valentijnsconcert
Sako, Sjongfestival foar Bern
Asteriks, Prison Blues 2015
Operakoor Amadeus,  Opera II Pirata van Bellini
Fryske Krite Bolsaert, 4 uitvoeringen in de Broerekerk
Nederlandse Bach Academie,  Magnificat
Iepeloftspul Wergea, De Suvering
Welmoed Producties, Groupe des Six
Milieujutter, terreinwagen
J&M Teaterwurk, Skulje yn Jorwert
De Noorder Smederij,  Jimmy Costello theaterproductie
Crescendo Workum,  theaterstuk
Vocaal Ensemble Bonifatius,  passieconcert in Dokkum
Sielesalt,  Mevrouw Verona
SMKP  kinderproducties,  Water
Landschapsbeheer, Sankastelen, Staten en Stinzen
Frame,  productie van Hjoed is myn dei
Muziek aan de Luts, concerten augustus in It Breahus
Doarpstum Snakkerbuorren, Iepenloftspul 2016
COV Immanuel,  Johannes Passion
Huygens Vocaal Ensemble, De Andere Passie
Staverse Jol, werk aan HL90
Ned. Kring Van Beeldhouwers, expositie Dwaaltijd
Warkums Erfskip,  Vanuit de Waag, beleef je Workum
Keunstwurk, Let's Dance
JDOF,  Poems en Paintings
Museum Joure, Twee eeuwen Innovatie
Fries Scheepvaart Museum,  Dubbelportret Hoekstra, Jukema
Prinses Christina Concours, Classic Express
Yn Waar en Wyn,  Iepenloftspul
Villa Stolz, project Herz Terschelling
COV Gloria Deo, Najaarsconcert
Gerben Rypma, Iepenloftspul
Iepenoftspul Mitselwier
Fries Museum, Claudy Jongstra
PB Scharsterbrug, Bijenweide
Vrienden van Friese Balletschool
St Concerten Grote Kerk Halingen, concertserie
Shantykoor Top en Twel, 20 jarig jubileum
Vocaal Ensemble Leeuwarden, 50 jarig jubileum
Muziekvereniging Euphonia Bakhuizen, instrumenten
Frysk en Frij, muziekprogramma Greetje Bijma
Theater Zorg en Welzijn, DVD over DE Stillen
Het pauperparadijs,  Theaterspektakel in Veenhuizen
Cultuur Kwartier Sneek, Kunstbende 2016
Peter de Grote Festival, Kamermuziek in Friesland
Smallingerland, shantyfestival
Krashmna Musica,  tournee
Calliope, leste tagen fan it jier
Historische Kring Woudsend, eerste betaling gedenkteken
Skutsje Sudwesthoek, nieuw grootzeil
CityProms,  muziekfestival
De Paupers, muziektheater Kepler
Jopie Huisman,  Introfilm en educatief programma
Podium FrysKlassiek, najaarsconcert 29 en 30 oktober
Muziekvereniging Concordia IJlst, Instrumenen voor de jeugd
Illustere Figuren, Lone Wolfs blaffen Niet
Nederlands Fotomuseum,  De Mix Koeien
Manus Branding/Wig Producties,  De Bodemloze Put
Iepenloftspul De Tynje,  Spetters
Special Arts, Theater Road Show gehandicapten
Stichting Proud Event, programma Proud on Stage
Stichting Homsk Theater, So Happy Together
PB Terherne, kinderboekendag 2016
Toneelvereniging Snypssnaren, Reboulje
NNO, Pieter Roelf Concerten
Mei Inoar Spannum,  It Kiske fan Sybrant Roorda
Welcome to the Village, festival 2016
Amateurkoor, Faust
Stichting Theater Zorg en Welzijn, Theater met Bagage
IJlst 750,  Muziektheater de Baltic Blues
Museum Hindeloopen, wisselexpositie 2016
Muziektheater La Mascotte,  Parels in de Polder
Fries Museum,  Alma Tadema
Keramiekmuseum Princessehof, Erotiek in de Keramiek
Friese Milieu Federatie, Kening van 'e Greide, boek
Toonkunstkoor Concordia, concert 6 november
Vocaal Ensemble Bonifatius, The First Nowell
Zingevingsfestival, editie 2016
Fries Natuurhistorisch Museum, herinrichting Friesland onder water
Cultuur Kwartier Sneek,  frUITmarkt 2016
CMV Eendracht maakt macht, aanschaf instrumenten
Van der Bent Stichting, het Buterhus
Stichtng SYB,  7de Sybren Helliga Prijs
Toneelvereniging Advendo, Sinteklazemearke 2016
Nobilis, Prentenboek
Slachte marathon 2016, uitsluited culturele onderdelen
Toonkunstkoor Heerenveen,  najaarsconcert
OVCG,  najaarsconcert
Fierljepvereniging It Heidenskip, NK organiseren
Kinderkoor Prelude, uitvoering bij jubileu
SMKD, najaarsconcerten
Podium  Frysklassiek
Con Amore Musica
CMV Oranje Bolsward, Instrumenten
Chr. Brassband Hosanna,  concert
SNSK,  kerstconcert
Cultuur Kwartier Sneek, Grutsk op Lyts
CMV Pr Hendrik Scheemda, muziekinstrumenten
Aangepast Paardrijden Klein Hermana, Belevingspradijs
Tryater,  TRY THIS theater
Cantatrix, Messiah 25 jarig jubileum
Podium Gorter, winterprogramma
Breinroer, De Grens
Muziek vereniging Looft den Heer, concert
FlauweCult Collectief, Robotlove
Doniahiem, Tovertafel, 
CMV Excelsior,  instrumenten